DATA GURU TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NoNama GuruL/PStatus PegawaiJenis PTKMata Pelajaran
1Wawan Irawan S.Pd.LPNSKepala Sekolah
2Riza Ghulam ZamilLPNSGuru MapelPendidikan Agama Islam
3Ida Fitri Agustina, S.Pd.IPPNSGuru MapelPendidikan Agama Islam
4Roihatul Janah, S.Pd.IPPNSGuru MapelPendidikan Agama Islam
5Jar Singgih Sambodo, S.ThLGTTGuru MapelPendidikan Agama Kristen
6Titik Nur Hidayati, S.Pd.PPPPKGuru MapelPPKN
7Seno Adji BimantaraLGTTGuru MapelPPKN
8Hadicahyono, S.PdLPNSGuru MapelBahasa Indonesia
9Ruwi Wahyuni, S.PdPPNSGuru MapelBahasa Indonesia
10Hermawan Sulistya, S.Pd.LPPPKGuru MapelBahasa Indonesia
11Siti Nurul Fatimah, S.Pd.PGTTGuru MapelBahasa Indonesia
12Fery ArmansyahLGTTGuru MapelBahasa Indonesia
13Dra. Catur Sri RahayuPPNSGuru MapelBahasa Inggris
14Bambang Suharnianto, S.PdLPNSGuru MapelBahasa Inggris
15Eko Hery Santoso, S.PdLPNSGuru MapelBahasa Inggris
16Nur Farida, S.PdPPNSGuru MapelBahasa Inggris
17Retno Sulistyorini, S.PdPPNSGuru MapelBahasa Inggris
18Pertiwi Putri, S.Pd.PPNSGuru MapelMatematika
19Binti Riyantini, S.PdPPNSGuru MapelMatematika
20Lilik Wahyu Fatimah, S.Pd.PPNSGuru MapelMatematika
21Sayida Amalia, S.PdPGTTGuru MapelMatematika
22Lilik Mukhibah, S.Pd.I.PPPPKGuru MapelMatematika
23Muhammad Khoiruz ZaadLPPPKGuru MapelMatematika
24Dyah Ajeng Ragil Utami, S.Pd.PGTTGuru MapelMatematika
25Marwati Aristarini, S.Pd.PGTTGuru MapelMatematika
26Sulis Eko Andayani, S.PdPPNSGuru MapelIPA
27Muaropah, S.PdPPNSGuru MapelIPA
28Djohan Eko Atmadja, S.PdLPNSGuru MapelIPA
29Hendro Lesmono, S.SiLPNSGuru MapelIPA
30Tri Lestari,S.PdPPNSGuru MapelIPS
31Amin Mukmini,S.PdPPNSGuru MapelIPS
32Ellis Susmawati,S.PdPPNSGuru MapelIPS
33Masti'ah, SEPPNSGuru MapelIPS
34Roudhotul Amanah, S.Pd.PGTTGuru MapelIPS
35Erna Rahayu, S.Pd.PGTTGuru MapelIPS
36S.Ermawati Dwi Retnani, S.PdPPNSGuru MapelSeni Budaya
37Arin Pradikasetya Rahmawati, S.PdPPNSGuru MapelSeni Budaya
38Abiriyal Aditya, S.Pd.LGTTGuru MapelSeni Budaya
39Ma'rufin BMH, S.PdLPNSGuru MapelPJOK
40En Rolex, S.PdLPNSGuru MapelPJOK
41Mohamad Irfan Hilmi, S.Pd.LGTTGuru MapelPJOK
42Sri Susilowati, S.PdPPNSGuru MapelPrakarya
43Rizky Adetya Harviana, S.Kom.PGTTGuru MapelTIK
44Susilo Setya Nugroho, S.PdPGTTGuru MapelTIK
45Faolia Arina Hidayati, S.PdPPNSGuru BKBK
46Christina Tri Ediningrum, S.PdPPNSGuru BKBK
47Mia Nur Alfiyah, S.PdPPNSGuru BKBK